Галоўная » Мова лічбаў: якімі тэмпамі “расце” колькасць студэнцтва

Мова лічбаў: якімі тэмпамі “расце” колькасць студэнцтва

На адукацыю выдзяляецца каля 5% ВУП, у т.л. на ВНУ – 0,6-0,7%. Вышэйшая адукацыя краіны мае 500-гадовую гісторыю і да яе прыклалі свае намаганні езуіты, якія адкрылі ў свеце 24 універсітэты і 600 калегіумаў, у тым ліку ў Вільні, Полацку, Оршы, Нясвіжы, Віцебску, Гародне і іншых беларускіх гарадах.

Беларуская гісторыя ВНУ пачынаецца з адкрыццём Полацкага езуіцкага калегіума (у 1581 г. адкрыты Стэфанам Баторыем, рэктар П.Скарга; універсітэт у 1812-1820 гг.). Ф. Бэкан настойваў, каб бацькі сваіх дзяцей аддавалі ў лепшыя ў свеце навучальныя ўстановы – езуіцкія. Вышэйшая адукацыя была бясплатнай – прынцып бясплатнасці ўведзены ў Заходняй Еўропе яшчэ ў 1179 г. папам Аляксандрам ІІІ.

У Расійсекай імперыі, ды і ў БССР беларусы былі неяк абдзелены вышэйшымі навучальнымі ўстановамі (у 1980 г. – усяго 180 тыс. студэнтаў) і імкнуліся нагнаць у гады незалежнасці.

За 1990-2000-я гг. краіна прайшла этап росту колькасці ўстаноў вышэйшай адукацыі і колькасці студэнтаў (да 2011/2012 нав. года) і гонару за рэйтынгавыя паказчыкі. Так, па колькасці навучэнцаў на 10000 чал. Беларусь уваходзіла (2012 г.) ў ТОП-10 у свеце: 2006/2007 навучальны год – 414,33 студэнтаў; 2009/2010 – 442,9; 2010/2011 – 467,12; 2011/2012 – 470,75 (у першай дзесятцы разам з краінамі: Аўстралія – 720, ЗША – 580, Нов. Зеландыя – 560, Казахстан, Фінляндыя – 530, Данія – 520, Нідэрланды – 500), а потым “галавакружны ўзлёт” у якасці падзення: у 2016/2017 – 313,3, у 2015/2016 – 335,4 сдудэнтаў, 2016/2017 – 313,3 студэнтаў, 2020 г. 272 студэнта (лічым ад лічбы 254,4 тыс. студэнтаў; перайшла ў 4-ы дзясятак краін) на 10000 чалавек. Падзенне колькасці прагназуецца і ў бліжэйшыя гады.

Як змянялася колькасць ВНУ за апошнія 20 год?

Табліца 1. Колькасць ВНУ (свецкіх)

Вобласці і г. Мінск 2000 2010 2015 2020
Беларусь 57 55 52 50
Брэсцкая 3 4 4 4
Віцебская 5 5 5 5
Гомельская 7 7 7 6
Гродзенская 5 3 3 3
г. Мінск 32 31 28 27
Магілёўская 5 5 5 5

Табліца 2. Колькасць студэнтаў ва ўстановах вышэйшай адукацыі, тыс.

Вобласці і г. Мінск 2000 2010 2015 2020
Беларусь 281,7 442,9 336,4 254,4
Брэсцкая 15,5 35,8 26,7 18,2
Віцебская 25,2 41,8 36,4 24,8
Гомельская 37,5 56,5 37,7 26,1
Гродзенская 17,4 31,5 26,0 19,8
г. Мінск 157,0 235,9 178,6 142,5
Магілёўская 29,2 41,1 30,6 22,5

Пры змяншэнні набораў у беларускія вну расце прысутнасць  беларускага студэнцтва ў замежжы (сучасная тэндэнцыя, у замежжы з 2003 г. знаходзіцца і Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт). Калі ў 2000 г. за кардонам вучыліся лічаныя сотні (галоўным чынам, у Расіі), то ужо ў 2016 г. за мяжой навучалася 35 тыс. (20-е месца ў свеце, 37 студэнтаў на 10 тыс. насельніцтва), то на восень 2021 г., па розных падліках і ацэнках, студэнцкая супольнасць замежжа вырасла да 50 тысяч (песімістычныя прагнозы – да 60 тыс.).

Расце экспарт паслуг вышэйшай адукацыі. У 2019 г. 7,1% студэнтаў былі замежныя. На месца тых беларусаў, якія з’язджаюць па адукацыю на Захад, прыязджаюць туркмены (53,1% ад агульнай колькасці замежнікаў), расіяне і кітайцы (па 7,8%), прадстаўнікі іншых краін.

Наступныя тэндэнцыя – дыскрымінацыя прыватных ВНУ, змяншэннне аб’ёмаў фінансавання, скарачэнне набораў, скарачэнне месцаў на аддзяленнях завочнага, вячэрняга навучання (тыя, хто працуе, не маюць магчымасці рэалізаваць у поўнай меры канстытуцыйнае права на адукацыю), нязначныя дзяржаўныя расходы на падрыхтоўку спецыяліста з вышэйшай адукацыяй (меней за 2000 дал. ЗША/год на студэнта; у ЕС – 13 тыс., у рэйтынгавых універстітэтах – до 300 тыс.), ігнараванне патрабаванняў Балонскага працэсу (выбарнасць рэктараў, прарэктараў, акадэмічныя свабоды, мабільнасць, студэнцкае самакіраванне, аўтаномнасць па пытаннях падрыхтоўкі спецыялістаў), вялікая доля платнага навучання.

Размешчаны свецкія ВНУ прасторава нераўнамерна з гіперканцэнтрацыяй у г. Мінску. Пры гэтым ніводнай вышэйшай навучальнай установы не мае Мінская вобласць. У іншых абласцях універсітэцкімі цэнтрамі з’яўляюцца (без уліку філіялаў): у Брэсцкай – Брэст, Пінск, Баранавічы, у Віцебскай – Віцебск і Полацк/Наваполацк (ПДУ), у Гомельскай – Гомель, Мазыр, у Гродзенскай – Гродна, у Магілёўскай – Магілёў і Горкі.

Яўгіння Грамашчанка